Αρθρωτικές / Φωνολογικές διαταραχές

Πότε εμφανίζονται οι φωνολογικές διαταραχές

Διαταραχή της άρθρωσης και φωνολογική διαταραχή

Διαταραχή της άρθρωσης είναι η αδυναμία του παιδιού να παράγει σωστά κάποιο φώνημα. Γνωρίζει τι θέλει να πει όμως δεν τοποθετεί σωστά τους αρθρωτές του ώστε να το εκφέρει σωστά.
Εμφανίζεται στην προσχολική ηλικία και μπορεί να σχετίζεται με δομικές ανωμαλίες, ορθοδοντικές ανωμαλίες και νευρολογικές ανωμαλίες.

Η φωνολογική διαταραχή οφείλεται στην αντίληψη του ήχου. Το παιδί ενώ μπορεί να πει το φώνημα το μπερδεύει με άλλο με κοινά χαρακτηριστικά. Συνήθως τα φωνήματα αυτά ειναι (β-δ) , (φ-θ).


Αρθρωτικές / Φωνολογικές διαταραχές - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle