Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Τι δυσκολίες παρουσιάζονται στην ΕΓΔ

Κύρια χαρακτηριστικά της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία τα παιδιά ξεκινούν να μιλούν στην ίδια ηλικία με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά όμως η πρόοδος της γλωσσικής ανάπτυξης είναι σημαντικά πιο χαμηλή.

Στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή απουσιάζουν αιτίες όπως ο αυτισμός, η νοητική υστέρηση ή η κώφωση. Οι λανθασμένες καταλήξεις, τόσο σε σχέση με τα πρόσωπα όσο και σε σχέση με τους χρόνους και οι παραλήψεις σημαντικών στοιχείων του λόγου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του λόγου των ατόμων με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Συχνά παρουσιάζουν και δυσκολία και στο σχολείο στην γραφή και στην ανάγνωση. Αντιμετωπίζουν δυσκολία στο νόημα μιας λέξεις από το κείμενο ή να αυτοματοποιήσουν μια νέα συντακτική μορφή.


Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle