Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας

Δείτε τα στάδια της ομιλίας

Καθυστέρηση λόγου

Η ανάπτυξη της ομιλίας ακολουθεί ορισμένα στάδια.

Παρόλο που το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό υπάρχουν κάποια βασικά αναπτυξιακά ορόσημα που το παιδί κατακτά ανάλογα με την ηλικία του. Σε περίπτωση που το παιδί αποκλίνει από αυτά ο παιδίατρος θα εκτιμήσει την γενική ανάπτυξη του και θα το παραπέμψει για λογοθεραπευτική αξιολόγηση.

Βασικά αναπτυξιακά ορόσημα:
6-9 μηνών: Βάβισμα (μπα-μπα-μπα, μα-μα, αγκου κτλ).

10-11 μηνών: Μίμηση ήχων χωρίς νόημα.

12-18 μηνών: Λεξιλόγιο 10 λέξεων, ηχολαλία.

19-24 μηνών: Λεξιλόγιο έως 50 λέξεις, φράσεις 2 λέξεων (μαμά νερό).

2-21/6 ετών: Λεξιλόγιο 400 λέξεων φράσεις 3 λέξεων (μαμά θέλω νερό), χρήση αντωνυμιών, μείωση της ηχολαλίας.

21/6 - 3 ετών: Προτάσεις 5 λέξεων, χρήση πληθυντικού αριθμού, χρήση αόριστου χρόνου, απαντάει για την ηλικία, το όνομα και το φύλλο του, κατονομάζει αντικείμενα

3 - 4 ετών: Προτάσεις 6 λέξεων, κάνει ερωτήσεις, συνομιλεί, αφηγείται ιστορίες.

4 - 5 ετών: Προτάσεις 8 λέξεων, κατονομάζει 5 χρώματα, μετράει μέχρι το 10.


Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle