Επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών

Εκπαιδεύουμε τους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία του παιδιού τους

Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων

Η συνεργασία με τους γονείς έχει καθοριστική σημασία στην επιτυχία της παρέμβασης. Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας τόσο για το παιδί όσο και τον γονέα είναι σημαντικά.  Ο θεραπευτής μπορεί να εκπαιδεύσει τους γονείς έτσι ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην θεραπεία του παιδιού τους. Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται από κοινού συνεδρίες ώστε οι γονείς να γνωρίζουν τους τωρινούς στόχους που δουλεύει ο λογοθεραπευτής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεχίζουν την θεραπεία και στο σπίτι.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την πρόοδο όσο και για την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σύνολο της τάξης. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να μάθει τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τον μαθητή τους, να ενισχύουν επιθυμητές συμπεριφορές,  να διαχειρίζονται τις κατάλληλες συμπεριφορές, να βοηθήσουν το παιδί να μάθει μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να μάθουν τεχνικές εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν το παιδί στις μαθησιακές του δυσκολίες


Επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle