Εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης

Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων με πρόγραμμα παρέμβασης

Τι είναι τα εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης και σε ποιους απευθύνονται

Τα εξωτερικά προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Πραγματοποιούνται στην κοινότητα και απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές όπως η νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομα, κ.α.

Τα εξωτερικά προγράμματα έχουν σαν κύριο στόχο την ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό πλαίσιο. Στόχοι που μπορεί να δουλεύονται παράλληλα είναι:

  • η κυκλοφοριακή αγωγή
  • η διαχείριση χρημάτων
  • η εκτέλεση αγορών
  • η κατανόηση κοινωνικών συνθηκών και κοινωνικών κανόνων
  • η γενίκευση δεξιοτήτων επικοινωνίας που έχουν κατακτήσει με άτομα της κοινότητας

Το εξωτερικό πρόγραμμα λειτουργεί συνήθως συμπληρωματικά με το ατομικό πρόγραμμα.


Εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle