Δυσφωνίες

Αιτίες και αντιμετώπιση της δυσφωνίας και της δυσαρθρίας

Τι είναι η δυσφωνία και η δυσαρθρία

Με τον όρο δυσαρθρία περιγράφουμε τα προβλήματα στην προφορική επικοινωνία, τα οποία οφείλονται στην παράλυση, αδυναμία, ή έλλειψη συντονισμού του μυϊκού συστήματος του λόγου.

Ο τύπος και η σοβαρότητα της δυσαρθρίας εξαρτάται από το ποιο επίπεδο του κινητικού νευρικού συστήματος έχει επηρεαστεί. Έχουμε 6 τύπους δυσαρθρίας: Σπαστική, αταξική, χαλαρή, υποκινητική, υπερκινητική και μικτή. Τα κλινικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου ποικίλουν.

Αιτίες που προκαλούν δυσαρθρία είναι:

  • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Όγκος εγκεφάλου
  • Νόσος Parkinson, Huntington, Wilson
  • Σύνδρομο guillain-barre
  • Εγκεφαλικό επεισόδιο

Δυσφωνίες - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle