Σύνδρομο down

Σύνδρομο down και ανάπτυξη

Σύνδρομο down ή αλλιώς τρισωμία 21

Το σύνδρομο down ή αλλιώς τρισωμία 21 είναι μία  γενετική διαταραχή που επηρεάζει τα χρωμοσώματα. Τα άτομα με σύνδρομο down γεννιούνται με τρία, αντί για δύο αντίγραφα του χρωμοσώματος 21. Δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία που προκαλεί το σύνδρομο down η ηλικία όμως της μητέρας φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο.

Χωρίζεται σε τρεις μορφές:  ελεύθερη τρισωμία 95% ,σύνδρομο down από μετάθεση 3%,  σύνδρομο down μωσαϊκό 2%

Τα άτομα με σύνδρομο down έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην εμφάνιση τους:

 • επίπεδο πρόσωπο και μύτη χαμηλά  τοποθετημένα με κλίση προς τα πάνω μάτια,  χαμηλά τοποθετημένα αυτιά, μικρό στόμα, μεγάλη και προεξέχουσα γλώσσα
 • μικροκεφαλία
 • κοντά και πλατιά χέρια,  κοντά δάχτυλα και η εγκάρσια παλαμιαία πτυχή
 • κοντό ανάστημα
 • τάση για παχυσαρκία

 Επίσης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων όπως  αναπνευστικές λοιμώξεις, διαταραχές της όρασης, διαταραχές της ακοής  και καρδιολογικά προβλήματα.

Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν βαριά νοητική υστέρηση, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει μέτρια ως σοβαρή καθυστέρηση και ένα μικρό ποσοστό διαθέτει οριακή νοημοσύνη. Εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.

Τα παιδιά με σύνδρομο down  έχουν μεγαλύτερη  δυσκολία στην έκφραση από ότι δυσκολία  σε δεξιότητες κατανόησης, δεξιότητες επίλυσης οπτικών προβλημάτων (μη λεκτικών), δεξιότητες διαβίωσης ή κοινωνικές δεξιότητες.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί και θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο  πρόγραμμα παρέμβασης που θα περιέχει:

 • τη μυϊκή ενδυνάμωση που είναι υπεύθυνη και για τα προβλήματα σίτισης και άρθρωσης 
 • τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
 • την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης
 • την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης
 • την ανάπτυξη της ικανότητας συγκέντρωσης
 • την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Επίσης ο λογοθεραπευτής θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και όσους ασχολούνται με το παιδί (παιδίατρο, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, δασκάλους) για δημιουργήσει  στο παιδί το καλύτερο θεραπευτικό πρόγραμμα.


Σύνδρομο down - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle