Μαθησιακές διαταραχές

Σχετίζεται με την ανάγνωση, την γραφή ,την κατανόηση κειμένου, την πρόσληψη ομιλίας

Διαταραχές που επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου.

Υπάρχει δυσκολία στην επεξεργασία του λόγου τόσο στο γραπτό ή στον προφορικό και σχετίζεται με την ανάγνωση, την γραφή ,την κατανόηση κειμένου, την πρόσληψη ομιλίας ή την έκφραση ή την εκμάθηση υπολογισμού μέσω των αριθμητικών πράξεων.

Οι αιτίες μπορεί να είναι σύνθετες ή ακόμη και άγνωστες.

Χωρίζονται σε:

  • Διαταραχή της γραπτής έκφρασης
  • Διαταραχή στην αριθμητική
  • Διαταραχή στην ανάγνωση
  • Ειδική μαθησιακή διαταραχή μη οριζόμενη

Μαθησιακές διαταραχές - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle