Σχιστίες και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Δυσκολίες που δημιουργούν οι σχιστίες

Τι είναι οι σχιστίες

Οι σχιστίες είναι αποτέλεσμα ατελούς σύγκλισης των μαλακών και σκληρών ιστών της κεφαλής.
Μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία όμως τα πιο κοινά είναι το χείλος, η φατνιακή υπόφυση και η υπερώα. Από τους πρώτους μήνες της κύησης φαίνεται αυτή η ιδιομορφία.

Ο ακριβής λόγος δεν έχει βρεθεί ακόμα όμως θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Οι σχιστίες δημιουργούν δυσκολία στην σίτιση του βρέφους και πολλές φορές μολύνσεις στα αφτιά.


Σχιστίες και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες - Σοφία Δελλαπόρτα
crossmenuarrow-right-circle